Leerkrachten groep 7/8

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van de Jaguars,

In de stamgroep van uw kind komt na de kerstvakantie een wijziging van leerkrachten.

Enige tijd geleden heeft juffrouw Bo aangegeven dat zij graag parttime wil gaan werken.
Daarom hebben we een leerkracht aangetrokken die op maandag en dinsdag zal gaan werken in de groep Jaguars.
Haar naam is Nicole van Spaendonk.
Op woensdag, donderdag en vrijdag blijft juffrouw Bo gewoon in de groep.

De werkwijze in de groep blijft ongewijzigd.
De kinderen zijn hier vandaag van op de hoogte gebracht.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u zich wenden tot de directie van de school.

Ik wens u fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,

Jopie de Bruin
directeur

Delen: