Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc en privacy

Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc en privacy

Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Onze school maakt...

read more
De school in een notendop

De school in een notendop

VisieZo zien wij onze rolWij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. En wij geloven dat mensen groeien doordat zij in relatie zijn met de ander en/of in contact komen met iets dat hen uitdaagt. Hierdoor leren...

read more
Schoolgids 2023-2024

Schoolgids 2023-2024

Voor de meest relevante informatie over onze school, klik hier. Goede communicatie tussen ouders en school is erg belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. De schoolgids is bedoeld...

read more
Schoolplan

Schoolplan

Een schoolplan geeft ambities weer voor de komende vier schooljaren, en is hier te lezen: Schoolplan 2019-2023. Onze ambitie is om het gekozen concept jenaplan een eigentijdse wending te geven. Alle principes vanuit jenaplan worden meegenomen en versterkt doordat we...

read more
Privacy statement

Privacy statement

Lees via volgende link meer over de regeling rondom privacy op onze school: HET PRIVACY STATEMENT

read more
Sociale Veiligheid: het Omgangsmanifest

Sociale Veiligheid: het Omgangsmanifest

In de wet 'sociale veiligheid op school' is opgenomen dat een school voor iedere leerling de sociaal veilige leeromgeving dient te waarborgen. Zie hier ons beleid sociale veiligheid.

read more