Met trots mogen wij u mededelen dat er een nieuwe voortgezet onderwijsstroming in Tilburg West gaat starten: tienerschool Community College West! Vanaf september 2023 gaan we starten met een groep van zo’n 20-25 kinderen uit onze wijk, een groep die de kans krijgt om nabij thuis hun ware potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Het is onze missie om de kinderen te laten groeien tot zelfstandige en zelfbewuste kinderen waardoor zij goed voorbereid worden om met 14/15 jaar een passende vervolgopleiding te kunnen kiezen.

Tienerschool Community College West gaat verder waar de basisschool is gebleven: We stellen de schoolkeuze op basis van het niveau met (minimaal) twee jaar uit en vormen een brede brugklas. Hierin zijn we in Tilburg uniek! In een brede brugklas krijgen kinderen langer de tijd om zich te ontwikkelen om daarna zo goed mogelijk uit te stromen naar (met mogelijk een hoger niveau) het vervolg van het voortgezet onderwijs. Het onderwijsaanbod varieert deze twee schooljaren van vmbo-basis tot en met vwo (atheneum) en dit kan per vak per kind verschillen. We kijken namelijk naar de mogelijkheden, noem het de talenten of het potentieel, van de kinderen. De juiste timing en coaching zijn cruciaal voor een soepele doorlopende leerlijn!

Ook als er wordt getwijfeld over het schooladvies is tienerschool Community College West een mogelijkheid. Door af te stemmen op de mogelijkheden van uw kind krijgen we ook zicht op de moeilijkheden, waar onze docenten vanuit voortgezet onderwijs extra ondersteuning zullen bieden!

Wij geloven dat ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen met de steun van zijn/haar ouders, samen met het team van betrokken docenten dat dicht bij de kinderen staat. Samen met de stamleerkracht als ‘mentor’ wordt er maatwerk geleverd voor wat betreft kennis, basisvaardigheden en sociale ontwikkeling.

Omdat ook de sociale en emotionele ontwikkeling ontzettend belangrijk is in de vorming van een kind, werken we nauw samen met jongerenwerkers van R-Newt die naast talentontwikkeling ook het contact met u als ouder en de school versterken. Zonder samenwerking geen groei…

Tienerschool Community College West is een samenwerking tussen het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Het team van tienerschool Community College West zal samen met de groepsleraren van 7 & 8 alle kinderen volgen en een doorlopende leerlijn ontwikkelen. Ook voor ouders zullen er verschillende momenten zijn waarop zij worden geïnformeerd en worden meegenomen in het tienerschool-concept.

Team tienerschool Community College West:

Community College West in het kort:

  • IN DE BUURT | Je verlaat de basisschool, maar blijft tóch in je eigen, vertrouwde omgeving. Community College West is namelijk gevestigd in Tilburg-West.
  • KLEINSCHALIG ONDERWIJS | In september starten we met een groep van 20 tot 25 jongeren en een kleine groep docenten. Deze docenten hebben, samen met je mentor, álle tijd en aandacht voor jouw ontwikkeling.
  • BETROKKEN DOCENTEN | Wij hebben een topteam voor je samengesteld. Je krijgt een gevarieerd vakkenpakket dat gegeven wordt door docenten uit het voortgezet onderwijs.
  • DE BREDE BRUGKLAS | Bij de Community College West krijg je de ruimte om te groeien. Jouw klas bestaat uit jongeren met verschillende schooladviezen. Je zit samen in dezelfde klas om van en met elkaar te leren. We halen kracht uit diversiteit en dat is uniek in Tilburg.
  • MAATWERK | Leren gebeurt op verschillende niveaus. In het ene vak ben je misschien beter dan in het andere. Om je motivatie én het geloof in je eigen kunnen te laten groeien krijg je vakken en leerdoelen op verschillende niveaus aangeboden.
  • BETROKKENHEID VAN DE HELE WIJK | Jongerenwerk R-Newt staat tijdens en na schooltijd voor je klaar om je te helpen met je huiswerk of je te betrekken bij activiteiten die jou aanspreken.

Wil je meer weten over het Community College West?
In januari 2022 organiseren wij een bijeenkomst voor aanstaande leerlingen. We vertellen je dan nog veel meer over de lessen. We beantwoorden dan al je vragen. Maar wil je nu al meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@communitycollegewest.nl of ga naar www.communitcollegewest.nl.