WAT: Buurtcultuur- en kunsteducatieproject ‘De buurt als museum’

WAAR: Tilburg-West

DOOR: Beeldend kunstenaar Inge Koenen, Cultuurcoach Miriam Albers, Stichting
Move, basisscholen Tilburg-West, Stichting Stoute Schoenen, Kunstlab

WANNEER: start april 2021, expositie in juli 2021

‘De buurt als museum’ van start in Tilburg-West
Kinderkunst tovert de buurt om tot museum en zorgt voor ontmoetingen tussen bewoners

Beeldend kunstenaar Inge Koenen gaat met kinderen uit Tilburg-West aan de slag om verhalen van buurtbewoners te vertalen naar kunstwerken. Alle kunstwerken samen vormen een expositie die de buurt in één klap omtovert tot een museum. Met dit project ontwikkelen kinderen hun creatief talent, wordt de buurt opgefleurd en ontstaan er nieuwe ontmoetingen tussen buurtbewoners, jong en oud.

Buurtmuseum in West
Vanaf 22 april gaat beeldend kunstenaar Inge Koenen op basisscholen Hubertus, Jeanne d’Arc en Auris Florant in Tilburg-West van start met haar project ‘De buurt als museum’. Samen met de leerlingen gaat ze bij buurtbewoners op bezoek om bijzondere voorwerpen en de daarbij behorende verhalen op te halen. Geïnspireerd op een voorwerp en een buurtverhaal maken alle kinderen een schilderij. De buurtbewoners exposeren de schilderijen drie weken lang in hun raam, zo zijn ze voor iedereen zichtbaar en ontstaat er in één klap een echt buurtmuseum. Begin juli is de feestelijke opening van de expositie en de schilderijen zijn te zien tot eind juli. Inge wordt tijdens dit project ondersteund door Cultuurcoach Miriam Alders en studenten van Stichting Move.

“Zou het niet mooi zijn als kinderen uit Tilburg-West door kunstbeoefening een actieve bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontmoetingen in hun eigen buurt?’’
– Inge Koenen

Kinderen én senioren
Naast kinderen kunnen ook ouderen in Tilburg-West creatief aan de slag. Stichting Stoute Schoenen organiseert in juni een workshopcarrousel waarin senioren hun talenten kunnen ontwikkelen in verschillende creatieve disciplines. Kunst biedt ouderen een nieuwe uitdaging en de workshops zorgen voor nieuwe sociale contacten. De kunstwerken die tijdens de workshops gemaakt worden, zullen in juli geëxposeerd worden in broedplaats Wijwest en zijn onderdeel van het buurtmuseum.

Vervolgprogramma
Het buurtmuseum krijgt ook een vervolg in Tilburg-West. Vanaf het najaar kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar in kinderkunstatelier ‘Maak het mee in West’ op ontdekking gaan naar hun eigen creativiteit. Er worden workshops gegeven door professionele kunstenaars van Kunstlab, dat vanaf 2021 met een eigen atelier in de wijk zit. Hier kunnen kinderen zich met naschoolse activiteiten verder ontplooien in een creatieve omgeving in hun eigen wijk.

Kunsteducatie en buurtbetrokkenheid
Het doel van ‘De buurt als museum’ is om kinderen en ouderen de kans te geven hun creatief en artistiek talent te ontdekken en ontwikkelen waardoor hun identiteit en weerbaarheid versterkt wordt. Daarnaast wil ‘De buurt als museum’ de buurtbetrokkenheid vergroten. Het ophalen van de voorwerpen, het workshopcarrousel voor ouderen en de daaropvolgende expositie van de kunstwerken zorgen voor ontmoetingen tussen bewoners, jong en oud en met verschillende achtergronden. Door bewoners op deze manier door middel van kunst en cultuur met elkaar in contact te brengen, ontstaat er meer zorg en betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar.

Ondersteuning
‘De buurt als museum’ wordt ondersteund door Art-fact: intermediair, platform en cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg, en CiST: Cultuur in School Tilburg. Het project wordt gemaakt in samenwerking met de basisscholen in Tilburg-West, Cultuurcoach Miriam Alders, Kunstlab, Stichting Stoute Schoenen en Stichting Move, en wordt mede mogelijk gemaakt door ContourdeTwern, Tiwos, broedplaats WIJwest en vrijwilligers uit de buurt.

Volg het project
Je kunt alle activiteiten van ‘De buurt als museum’ in Tilburg-West volgen op www.debuurtalsmuseum.nl/tilburg-west. Maar ook op Facebook en Instagram delen we regelmatig nieuws, foto’s en updates over het project.