Impact Lab Community School: studenten leggen de verbinding tussen wetenschap en de weerbarstige praktijk.

Charlotte Kaebisch, studente Fiscaal recht, en Naima El Azzouzi, studente Filosofie, hebben in het kader van het Outreaching Honors Program meegewerkt aan het Impact Lab project ‘Community School’. De opdracht was om adviezen uit te brengen voor de verdere implementatie van een Community School in Tilburg, een gemeenschapsschool voor kinderen van 0 tot en 16 jaar die als doel heeft om bij te dragen aan de groei en talentontwikkeling van elk kind. ‘Deze ervaring heeft zeker een vuurtje in mij laten branden en ik weet nu zeker dat ik in mijn loopbaan meer wil betekenen voor de Nederlandse samenleving en wil helpen deze beter te maken’, aldus Naima.

Onlangs presenteerde Charlotte en Naima het eindrapport van hun onderzoek aan de samenwerkingspartners van de Community School.  Samen met Arelys Eduardo en Kalliopi Argyraki hebben ze vier maanden aan dit project gewerkt.  Helemaal op rolletjes liep het onderzoek niet. Dat had alles met corona te maken. De vier (aanvankelijk zes) studenten hebben al het onderzoek – dat voor een groot deel bestond uit het afnemen van interviews met alle partijen die betrokken zijn bij de Community School – via videobellen moeten verrichten. Er is met geen enkele betrokkene, ook niet met hun begeleiders, fysiek contact geweest. Ze hebben zelfs de school in kwestie niet kunnen bezoeken. Ondanks de afstand voelden ze heel sterk hoezeer alle partners met hart en ziel bij dit project betrokken zijn.

Op welke wijze voel je je persoonlijk betrokken bij dit project?
Charlotte: ‘Ik heb van huis uit meegekregen dat je behulpzaam moet zijn, dat je mensen moet helpen. Onze ouders hebben al een lange tijd pleegkinderen in huis. Ik ben met hen opgegroeid, dus ik heb met eigen ogen kunnen zien dat kinderen op achterstand raken als ze geen gelijke kansen krijgen. Ik geef zwemles bij de lokale zwemvereniging en de reddingsbrigade en daar zie ik die verschillen ook. Daarom vind ik dit zo’n mooi project, waar ik graag mijn steentje aan wilde bijdragen.’

Naima: ‘Mijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt al uit de opleidingen die ik gedaan heb. Voordat ik filosofie ging studeren, heb ik eerst journalistiek gestudeerd. Ik vond het echter jammer dat je als journalist meer aan de zijlijn staat, je observeert en rapporteert over maatschappelijke issues, maar je draagt er niet zelf actief aan bij. Ik wilde ook graag wat meer verdieping, vandaar mijn keuze voor filosofie, en dan heel specifiek voor de master Philospohy of Contemporary Challenges. Daarnaast ben ik in Roosendaal gemeenteraadslid voor GroenLinks. Als gemeenteraadslid praat je veel over maatschappelijke issues die in de stad leven en over mogelijke oplossingen, maar je bent niet zelf aan zet. Ik wilde graag met eigen ogen zien hoe het werkt als meerdere partijen binnen een gemeente samenwerken om iets moois op te zetten, om de stad beter te laten functioneren, om mensen te helpen. De Community School was een uitgelezen kans voor me om zo’n samenwerking eens mee te maken.

Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc in Tilburg heeft het initiatief genomen om zich tot een Community School te ontwikkelen: een school waarbij de grenzen van de school, ook fysiek, vervagen en de school is ingebed in het gebied en onderdeel is van de structuur van de wijk, voor kinderen maar ook voor de ouders.

LEES VERDER (link) wat de studenten nog meer hebben gezegd over ons initiatief…