Groepen

Het thema van schooljaar 2022-2023 is: Wereldreizigers!

Dit schooljaar zijn er 5 stamgroepen binnen onze school. En net zoals eerdere jaren kiest iedere stamgroep hun eigen naam, passend bij het thema van dat schooljaar. Het thema van schooljaar 2022-2023 is: Wereldreizigers! Hieronder beschrijven de stamgroepleiders hun eigen pedagogische opdracht en in het kort hoe zij werken.

Stamgroep 1/2  

De Ballonvaarders

Een kind wil leren en komt optimaal tot groei en bloei in een veilige en uitdagende omgeving!

Iedere dag starten we ‘s ochtends in een kring. We hebben een vaste kring waar kinderen tijdens de ochtendkring vertellen wat ze hebben meegemaakt. We nemen de tijd om alle kinderen te horen. Daarnaast lezen we in de kring verhalen voor en doen we allerlei reken- en taalactiviteiten met de kinderen. 
Op vrijdag is er een meeneemkring, de kinderen mogen iets meebrengen voor in de kring. De stamgroepleider laat vooraf weten wat het thema is van de meeneemkring. Dit kan zijn een getal, een voorwerp waarin je de letter S hoort, iets van de herfst, iets met de kleur geel……………… 

Na de kring gaan we spelend aan het werk. We werken in periodes met verschillende thema’s en daarom zijn alle hoeken anders ingericht in de sfeer van het thema dat op dat moment centraal staat. Na het werken/spelen in de klas komen we weer samen in de kring zodat alle kinderen kunnen presenteren wat ze hebben gedaan. Daarna ruimen we samen netjes op wat opgeruimd moet worden. Als de klas weer netjes is gaan we buiten spelen of spelen in de speelzaal. 

Het fruitmoment mogen de kinderen zelf bepalen. Dit doen ze wanneer zij honger/trek hebben en dat kan dus tijdens het werken in de klas.  De kinderen pakken dan hun fruit. We zien dat kinderen samen genieten van dit rustmoment. 

Vanaf 12.00 uur is er de mogelijkheid om thuis te gaan eten of om de boterhammen op school te eten. In de middag starten we dan weer in de kring. 

Gedurende de week zijn er verschillende vakdocenten aanwezig op school: Op dinsdag krijgen de kinderen gymles in de grote gymzaal, de woensdag staat in het teken van de ateliers. Er is een muziekatelier in het theater en de kinderen gaan naar het atelier ‘beeldende vorming’ waar zij met allerlei materialen werken om hun fantasie te verbeelden. De kinderen creëren er schilderijen, kleiwerken of andere kunstwerken. 
Donderdagmiddag is er een verrijkingsmiddag. De schooldag is verlengd en verschillende professionals van buitenaf geven verrijking aan de kinderen. Deze verrijkingsactiviteiten zijn een aanvulling op het thema waar we op dat moment aan werken. Dit kunnen onder andere zijn; workshops van het ontdekstation, spelletjes, techniek, theater, creatief met taal. Maar ook uitstapjes naar het bos, een museum of een andere betekenisvolle plaats.
Enkele voorbeelden van de verrijkingsactiviteiten zijn: yoga, radiorakkers, buitenlesdag, spelletjes en techniek.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende kinderen, hebben we op school een peuterkleutergroep.
Voor kinderen die net zijn gestart bij ons, de ballonvaarders, hebben de mogelijkheid om op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend naar de peuterkleutergroep te gaan. Samen met enkele peuters van Peuteropvang de Arc krijgen zij in een kleinere groep extra ruimte en aandacht om te wennen aan schoolroutines en de taalontwikkeling te stimuleren. Op maandag en dinsdag in de middag is er extra begeleiding voor de kinderen die het jaar erop naar groep 3 gaan.

Stamgroep 3/4

De Schattenjagers

We hebben plezier, zorgen dat we ons veilig voelen in de groep en we leren zelfstandig aan ons doel te werken!

Onze groep is best bijzonder. Kinderen leren in groep 3 namelijk lezen, schrijven en rekenen, waar zij in de stamgroep 1/2 kennismaken met letters en getallen. Tegelijkertijd kunnen de kinderen die groep 4 zitten al lezen, schrijven en rekenen. Dat maakt dat tijdens het werken de kinderen elkaar goed kunnen helpen. En omdat iedereen wel ergens goed in is kan iedereen ook de hulp vinden die het nodig heeft. Zo helpen de kinderen uit de groep elkaar verder en leren zij zelfstandig en verantwoordelijk aan hun doelen te werken.

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

Binnen de stamgroep is iedereen erg aardig voor elkaar, er heerst een fijne sfeer. Die sfeer is ook nodig om goed tot leren te komen. En dat leren doen we, naast de instructies in de kring, op verschillende manieren. Zo hebben we een taalcircuit waar we iedereen hard zien werken. Zo’n circuit bestaat uit drie activiteiten, waarbij elke activiteit 15 minuten wordt gewerkt. Op allerlei verschillende manieren zijn kinderen met letters, woorden, zinnen en teksten bezig, dit om taalvaardig te worden. Ook lezen alle kinderen iedere dag samen met de stamgroepleider met LIST.  De kinderen kunnen al 20 minuten geconcentreerd lezen! Lezen is vanaf deze stamgroep ontzettend belangrijk! Bij de teksten die we samen lezen geven we moeilijke woorden betekenis en begrip, we noemen dit onderdeel van taal: woordenschat. Ook leren we woorden als we op een andere manier les hebben bij bijvoorbeeld Radiorakkers of een buitenles. We vinden het geweldig om een middag buiten nieuwe dingen te leren.

Voor schrijven hebben we het fijne-motoriek-circuit, met kleine spelletjes waarbij de kinderen oefenen met schrijven. Vooral vingertwister is favoriet en vinden de kinderen erg leuk! Tijdens de rekenkring leren de kinderen allerlei verschillende sommen, bijvoorbeeld de ‘bussommen’. Het is belangrijk dat kinderen rekenbegrippen leren, zoals ‘de helft’, ‘het dubbele’ en ‘evenveel’. Ook de verliefde getalen, twee getallen die samen 10 zijn, spelen een belangrijke rol in de rekenlessen. De kinderen leren in de groepen 3 en 4 basisvaardigheden die zij moeten automatiseren. 

We leren bewust te worden van wat je precies wil leren, ontdekken hoe we dat het beste kunnen doen en doorzetten tot…HOERA, IK KAN HET!! En dan vieren we dat samen. 

Stamgroep 5/6 

De Avonturiers

Wij helpen elkaar in de klas en weten hoe we goed samen moeten werken om samen aan onze doelen te werken. Daarnaast staat zelfstandigheid in de klas centraal.

Dit schooljaar bood deze stamgroep ons als school de mogelijkheid om dicht bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen weer een mooie groep samen te stellen.

De kinderen in deze stamgroep zetten een volgende stap in het zelfstandig maken en verantwoordelijk afronden van hun werk. Er wordt elke dag hard gewerkt aan het zelfstandig maken van de weekplannen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties in de klas.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het goed samenwerken met elkaar, om zo alle doelen die de kinderen aan het begin van het jaar voor zichtzelf hebben gesteld te behalen. In onze klas wordt er veel coöperatief gewerkt op verschillende manieren en bij verschillende vakken. Zo leren kinderen het beste in elkaar naar boven te halen en zien ze de krachten van hun klasgenoten.

Ook vinden we het fijn om in de kring met elkaar te praten. Naast dat kinderen uitleg krijgen bij de dingen die zij moeilijk vinden, bespreken we ook verschillende leer en maatschappelijke thema’s.

Het moeilijkste vak is voor de meeste spelling. We werken hiervoor dan ook met de ‘categorie van de week’ hiervan wordt eerst de voorkennis opgehaald, waarna de kinderen deze vervolgens op meerdere manieren gedurende de week herhalen. Waar nodig krijgen kinderen woordpakketten mee naar huis nemen om extra te oefenen. Rekenen en de Thematijd vinden de kinderen het leukste om te doen. De kinderen mogen dan zelf op ontdekking en zoeken naar informatie rondom de thema’s en verwerken de informatie op allerlei manieren.

Sinds dit schooljaar lezen we in alle stamgroepen op hetzelfde moment, dus ook in onze stamgroep wordt iedere dag 20 minuten zelfstandig gelezen. Sommige kinderen lezen (nog) hardop buiten het klaslokaal, de andere kinderen lezen in stilte in de groep.

Stamgroep 6/7

De Astronauten

Ieder kind is trots op zichzelf!

Stamgroep 6/7 noemt zichzelf dit jaar; De astronauten. Dagelijks leven en leren wij samen met elkaar. Met elkaar groeien we ieder dag. Dat maakt deze stamgroep uniek: de onderbouw loslaten en op weg naar de bovenbouw. Nieuwe verantwoordelijkheden komen om de hoek kijken, zoals werkhouding versterken, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt en leren doorzetten, ook als het even niet lukt!

Het lukt bijvoorbeeld steeds beter om weekplanningen af te krijgen. Daar zijn we als groep erg trots op en daar wordt hard voor gewerkt. Als groep zijn we ontzettend creatief in het bedenken en vinden van oplossingen. Het is voor deze groep heel belangrijk om mee te denken in die oplossingen. Als wij ons houden aan onze eigen verwachtingen dan zien we dat groeien.

Wat dit betreft onderscheidt deze stamgroep zich van de andere groepen omdat de kinderen deze schooljaren het inzicht in henzelf sterker dan eerder ontwikkelen. Centrale vragen zijn: waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. Door duidelijke (leer)doelen te formuleren en te onderzoeken leren kinderen welke grenzen ze hebben, hoe ze deze grenzen aangeven, over grenzen nieuwe ontdekkingen doen en sterk de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling. Luisteren is daarbij ontzettend belangrijk.

Tijdens de middagen werken de kinderen aan verschillende thema’s. Door met de didactiek ‘vraag het de kinderen’ aan de slag te gaan bedenken kinderen zelf en als groep allerlei onderzoeksvragen en gaan ze samen op zoek naar antwoorden. Dit doen we met onze eigen stamgroepleider maar ook met externe aanbieders tijdens onze verlengde schooldag op dinsdag.

 

Stamgroep 7/8

De Highest

 

 

Ieder kind wil leren & ieder kind wil bij de groep horen! Je gaat voor je eigen ontwikkeling, bent een voorbeeld en bent niemand tot last.

Ook in de bovenbouw blijft de kring nog steeds belangrijk. Er worden bijzonderheden besproken, de zogenaamde ‘check-in’, zodat kinderen (al dan niet samen) een inschatting kunnen maken met wie of wat ze rekening moeten houden. Tegelijkertijd is de kring een moment om direct ‘het willen leren’ aan te zetten. Dit motiveren we door een soort Grey of the Day, een aantal vragen waar de kinderen direct mee aan de slag gaan. 

De dagen van de week hebben een eigen karakter. Zo is het op maandag ‘nieuwsdag’, worden dinsdag de dictees gehouden en staat de vrijdag in het teken van automatiseren. Ook wordt op maandagochtend het weekplan bekend gemaakt, met daarop de leerdoelen voor die week. Op deze manier leren we de kinderen inzicht te krijgen in wat ze al kunnen, wat ze nog te leren hebben en hoe ze dit gaan aanpakken. Op deze manier krijgen de kinderen steeds meer grip op hun eigen leerproces, maar krijgen ze ook inzicht in wie waar goed in is. De kracht van de groep, het van en met elkaar leren, proberen we op deze manier te versterken.

Iedere ochtend is er een moment van stillezen. We vinden het binnen onze school ontzettend belangrijk dat de kinderen goed kunnen lezen. Sterker, door veel te lezen vergroten kinderen hun woordenschat. En een grote woordenschat is een belangrijke voorspeller voor succes!

De instructies voor rekenen worden waar nodig in drie niveaugroepen aangeboden, terwijl de ene groep instructie krijgt werkt de rest van de groep aan hun taken die op het weekplan staan. Overzicht, structuur en plannen, wij noemen dat het executief functioneren, staat in deze stamgroep centraal. In twee jaar tijd worden kinderen voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Hoe dat er concreet uitziet? De stamgroepleider geeft zoveel mogelijk de instructies in de kleine kring om bijvoorbeeld een nieuwe spellingscategorie of een nieuw rekendoel uit te leggen. Door de kleine kring kan de stamgroepleider direct goed afstemmen op wat ieder kind nodig heeft.

Het werken gebeurt, als kinderen daar de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, op flexplekken. Kinderen kiezen (zoals hen dat in eerdere stamgroepen is geleerd) een eigen plek te kiezen, dat per vak kan verschillen. Voor taal is het misschien handig om samen te werken, waar bij rekenen een plek alleen juist gewenst is om jezelf beter te kunnen concentreren. Dit vraagt uiteraard een hoge mate van zelfreguleren en -managen: weten wat je nog te leren hebt, hoe je aan de doelen gaat werken en het kiezen van de juiste plek en tijd.

Net als bij de andere stamgroepen is het jongste-oudste systeem ideaal voor deze stamgroep. Zo leren de kinderen in groep 7 veel van de kinderen die al een jaar in deze stamgroep hebben gezeten. Achtste groepers zijn een voorbeeld, bieden hulp en ondersteuning. Beide rollen, jongste en oudste, vragen andere vaardigheden van de kinderen. De gehele stamgroep samen heeft een voorbeeldrol en -functie voor de rest van de school en met trots zien wij als schoolteam de kinderen bewegen, op weg naar het voortgezet onderwijs.

Voor het zover is volgen de achtste groepers ‘The Next Step’, een speciaal ontwikkeld programma om de opmaat naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken. Voor de kinderen en hun ouders. Hierbij valt te denken aan het nemen van verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het leren plannen, jezelf leren reguleren en presentatievaardigheden. De kinderen leren dus niet alleen over taal en rekenen, maar ook over welk gedrag er van je verwacht wordt op het voortgezet onderwijs.