Groepen

Dit schooljaar zijn er 5 groepen binnen onze school. Ieder jaar kiezen de stamgroepen hun eigen naam in een thema. Het thema in het schooljaar 2020/2021 is "Helden". In het kort beschrijven de stamgroepleiders hoe zij werken. 
 

Stamgroep 1/2 De Superhelden

In de groep starten we in de ochtend in een kring. We hebben een vaste kring staan met banken. Tijdens de ochtendkring  is er tijd voor de kinderen om te vertellen wat ze hebben meegemaakt, lezen we verhalen voor en doen we allerlei reken- en taalactiviteiten met de kinderen samen.

Na de kring gaan we spelen. We werken met thema's en daarom zijn verschillende hoeken in gericht in de sfeer van het thema. Na het spelen in de klas komen we weer samen in de kring om te presenteren wat we hebben gecreëerd tijdens het spelen. Na het presenteren in de kring ruimen we samen alles netjes op. Als de klas weer netjes is gaan we buiten spelen.

Het fruitmoment mogen de kinderen zelf bepalen, dit doen ze tijdens het spelen in de klas. Ook hiervoor gebruiken we de kring. De kinderen die zin hebben in hun fruit pakken de tas en gaan in de kring zitten en eten hun fruit. Vaak zien we dat kinderen gezellig samen genieten van dit rustmomentje.

Vanaf 12.00 uur is er de mogelijkheid om thuis te gaan eten of de boterhammen op school te eten.

In de middag starten we weer in de kring.

Gedurende de week zijn er verschillende vakdocenten aanwezig op school.
Op maandag krijgen de kinderen gymles in de grote gymzaal, op woensdag is er muziekatelier in het theater en op donderdag kunnen de kinderen naar het atelier " beeldende vorming" gaan waar zij met allerlei materialen kunnen werken om hun fantasie te verbeelden in schilderijen, kleiwerken of andere kunstwerken.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende kinderen hebben we op school een peuter-kleutergroep. De kinderen die net zijn gestart bij de superhelden kunnen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend naar de peuterkleutergroep toe. Samen met enkele peuters van de Arc krijgen zij in een kleine groep extra ruimte en aandacht om gewend te raken op school. 

Ook is er een Taaltuingroep aanwezig. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal kunnen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag naar de Taaltuin groep toe.

Stamgroep 3/4 Lady Bug en Cat Noir
Hallo,
Onze groep is heel speciaal. Kinderen die pas in deze groep zitten moeten nog leren lezen en schrijven. Kinderen die er al voor het tweeder jaar zitten kunnen dit al. Tijdens het werken helpen de kinderen elkaar. Iedereen is ergens goed in en zet dat in om de andere kinderen uit de groep verder te helpen. Alleen ga je namelijk snel maar samen kom je verder. De groep is heel lief voor elkaar. We hebben een taal-circuit en daar werken we hard. Het zijn 4 activiteiten. Bij elke acticviteit werk je 20 minuten. Je bent op allerlei manieren met letters, woorden, zinnen en teksten bezig. Ook lezen alle kinderen iedere dag samen met een juf of stagiaire.
We hebben een fijne motoriek circuit; kleine spelletjes waarbij de kinderen oefenen voor schrijven. Vingertwister vinden de kinderen erg leuk!
In de rekenkring leren de kinderen bussommen. De begrippen de helft, het dubbele en evenveel zijn nu erg belangrijk Ook de verliefde getalen (2 getallen die samen 10 zijn) spelen een belangrijke rol in de rekenlessen. 
We hebben en erg gezellige stamgroep en de kinderen gaan met plezier naar school. 

Stamgroep 4/5 De Super Sonics
De supersonics zitten met 23 kinderen in de stamgroep. Wij kunnen goed hard werken en vinden het fijn om in de kring te praten met elkaar. We krijgen uitleg bij de dingen die we moeilijk vinden. Dat kan zijn door de juf, maar ook proberen we het handje zo goed mogelijk te gebruiken. Dit betekent dat we:
1)  Zelf nog eens nadenken
2) Het aan ons schopudermaartje vragen
3) Het in ons groepje vragen
4) Het in een ander groepje vragen
5) het aan de juf vragen
Het handje leert ons om zelf na te denken over vragen die we hebben en problemen op te lossen door elkaar te helpen.  Met het handje werken is soms best lastig, maar we helpen elkaar. 
Het moeilijkste  vinden we spelling, maar hierbij kunnen we woordpakketten mee naar huis nemen om extra te oefenen.
Het weken met de computer en rekenen vinden we het leukste om te doen. Steeds meer kinderen kunnen inloggen en weten hoe er met `Microsoft Teams gewerkt moet worden. Ook hierbij helpen we elkaar.
Sinds dit jaar lezen we in alle stamgroepen, dus ook bij ons iedere dag 20 minuten zelfstandig. Sommige kinderen lezen hardop buiten het lokaal en andere kinderen lezen in stilte in de klas. We vinden het dan fijn om in de kring te zitten of op een andere plek naar keuze.
 

Stamgroep 5/6 The Avengers

Groep 5/6 heeft dit schooljaar de naam Avengers. En dit is niet voor niks. Wij zijn echte superhelden die dit jaar heel hard werken. Het lukt ons steeds vaker om ons weekplan af te krijgen. Hier zijn wij als groep erg trots op en werken hier hard voor. Op de middagen werken wij aan thema’s. Als groep bedenken wij vragen en gaan samen opzoek naar de antwoorden. Als groep weten wij nu bijvoorbeeld veel over de Grieken en Romeinen. En hebben hier op verschillende gebieden aan gewerkt.
Je bent altijd welkom om een kijkje te nemen in onze groep!
 

Stamgroep 7/8 De Vinci

Onze stamgroep is een gesloten stamgroep. Dit houdt in dat alle lessen in de eigen stamgroep gegeven worden.
Wij werken met Snappet voor spelling en rekenen. Taaldoelen (begrijpend lezen) en de vakken wereldoriëntatie worden zoveel mogelijk gekoppeld aan het thema. De rekeninstructies worden in drie groepen aangeboden. Terwijl de ene groep instructie krijgt werkt de rest van de kinderen aan taken op hun weekplan. De weekplannen zijn grotendeels ingepland en een aantal taken is aan de kinderen zelf om in te plannen op hun weekplan. Bijzonderheden worden besproken op maandagochtend, zodat de kinderen een inschatting kunnen maken wat op welke dag handig is om te maken. De stamgroepleider geef instructies zoveel mogelijk in de kleine kring om bijvoorbeeld een nieuwe spellingscategorie of een nieuw rekendoel uit te leggen. Zo kan de stamgroepleider direct goed afstemmen op wat ieder kind nodig heeft. Na een korte instructie is er een verlengde instructie. Alle kinderen mogen bij de verlengde instructie komen. Naar aanleiding van de starttoets zijn er een aantal kinderen die in ieder geval bij de verlengde instructie blijven. Het werken gebeurt op flexplekken. Dit vraagt verantwoordelijkheid van de kinderen om de juiste plek te kiezen om te werken.

In onze stamgroep leren de kinderen van groep 7 veelal hoe het gaat in onze groep, doordat groep 8 al langer in de stamgroep zit kunnen zij het voorbeeld geven en hulp geven aan de kinderen van groep 7. De kinderen zijn in een stamgroep een keer de jongste, de hulpvrager en een keer de oudste, de hulpgever. Beide rollen vragen andere vaardigheden van de kinderen. Soms zijn kinderen verder en worden zij al sneller hulpgever, wanneer kinderen nog niet zo snel gaan zijn er ook nog kansen om hulpvrager te zijn.

Verder wordt in de stamgroep 7 en 8 om de week Engels gegeven en de andere week verkeer. Ook gaan de kinderen in groep 7 op voor hun verkeersexamen. Daarnaast lezen wij elke dag 30 minuten, waarvan 5 minuten bestaan uit voorlezen en de laatste 5 minuten moeilijke woorden besproken worden. Ook wordt SLB aangeboden. Hier werken kinderen aan eigen doelen naar aanleiding van de Jenaplanessenties. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan plannen, zelfregulatie en presenteren.
Het leren gaat dus niet alleen over de vakken die op school gegeven worden, maar ook over het gedrag. Zo leren de kinderen samen werken en leven, van én met elkaar.