In het kort & Plan 2019 - 2023

De Community School-beweging.

Voor ouders en kinderen van 0 tot 14/16 jaar, kinderen goed van start in Tilburg-West!

Kinderen verdienen een goede start. Daarom gunnen wij kinderen van 0-14/16 jaar dat zij gelukkige volwassenen worden die in staat zijn goede keuzes te maken voor zichzelf, voor de ander en voor hun omgeving. Wij gunnen het kinderen dat zij uitstromen naar het voortgezet onderwijs als zelfbewuste jongeren, die vertrouwen hebben in zichzelf, met het geloof in eigen kunnen om te weten wat zij moeten doen om hun eigen toekomst vorm te geven. Opdat zij kunnen bereiken wat zij willen en onze wijk op die manier kleuren. De Community School-beweging ondersteunt ouders en vooral de kinderen/jongeren om de volgende stap op de weg naar volwassenheid in te zetten. Want wat zou het fantastisch zijn als de kinderen van nu over twintig jaar tevreden volwassenen zijn die blij zijn dat ze in Tilburg West zijn opgroeid.

It takes a community to raise a child!

Een uitgebreide legitimering over het ontstaan van de beweging en wat wij willen bereiken voor een goede start en toekomst van onze kinderen, leest u hier.

Waar het in het schooljaar 2018-2019 startte met de peuterkleutergroep-pilot, staan ontwikkelingen niet stil. Samen met verschillende partners in de wijk ontvouwen zich nieuwe initiatieven, pilots en worden eerder ervaringen geborgd, voortgezet en doorontwikkeld. In de infografic (vergroten: klik op de afbeelding) hieronder zijn alle ontwikkelingen in een tijdslijn en leeftijdscategorie ondergebracht. We zijn ontzettend trots om met zoveel mensen deze initiatieven sterk en duurzaam in de wereld te zetten.

In een notendop waar wij ons als school direct aan verbonden hebben:

MEET & PLAY (R-Newt)
Laagdrempelig op ontdekkingstocht met je peuter en andere ouders en kinderen ontmoeten. Spelen, lezen en contact als onderwerpen.

PEUTERKLEUTERGROEP (Humankind & Jeanne d’Arc)
Als Jenaplan Junior samen een nieuwe wereld verkennen, ontdekken en het leren nieuwe routines en woorden.

WIJKONTBIJT (R-Newt, WIJ West, GGD, Humankind & Jeanne d’Arc)
Iedere woensdagochtend een gezonde start van de schooldag. Want je leert beter met een ontbijt op! Voedsel voor de hersenen.

OUDERKAMER (Xpect Primair)
Kinderen groeien nog meer als zij thuis ondersteuning krijgen. Ouders gaan in gesprek en krijgen materialen en tips.

TIENERSCHOOL (2College, Jeanne d’Arc, R-Newt, T-Primair, Gemeente Tilburg)
Als kind nog niet helemaal klaar voor het voortgezet onderwijs? In een bekende omgeving starten met het VO!

SCHOOLLOOPBAANBEGELEIDING (R-Newt & Jeanne d’Arc)
Naar het VO gaan is spannend. Vooruitkijken vraagt om oriënteren. Begeleiding.

MATTIES (R-Newt)
Een Mattie ondersteunt uw kind met alle vragen op weg naar en tijdens het VO. 

Maar natuurlijk zijn wij als school buiten de bovenstaande activiteiten betrokken bij alle activiteiten of nieuwe initiatieven!