Meet & Play

Meet & Play 


Meet & Play is een wekelijkse leer, speel, ontdek en ontmoetingsgroep voor ouders/verzorgers en kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij laagdrempelig contact centraal staat. Ouders/verzorgers uit de wijk kunnen elkaar hier ontmoeten, versterken hun sociaal netwerk, wisselen ervaringen & tips uit en ontvangen pedagogische tips van professionals, met als doel krachtig ouderschap.

De kindjes kunnen spelen en wennen aan andere kinderen, aan een andere omgeving en aan andere volwassenen. Er wordt hierbij bewust gebruik gemaakt van structuren en ritmes zoals op kinder-/peuteropvang en school (in kring zitten en boekje lezen, liedjes zingen, fruit eten etc.) om kinderen en ouders hier bekend mee te maken en het te laten fungeren als wenmoment of opstap naar peuteropvang en/of basisschool.
 


Kansrijke start:

Door extra taal en speelstimulansen en gewenning van het jonge kind in een andere omgeving in nabijheid van hun ouder/verzorger, bevordert dit de doorstroom naar een peutervoorziening. De opvoed en opgroei ondersteuning die door professionals en ouders onderling wordt gegeven versterkt het ouderschap. Het laag drempel contact met maatschappelijke voorzieningen uit de wijk en de wekelijkse ontmoeting vormt en vergroot het sociaal netwerk van de ouders/verzorgers. De ontwikkelingskansen van kinderen worden hierdoor vergroot wat ze een kansrijke start biedt in hun leven.