Meet & Play

Een kansrijke start als hoogste doel!

Meet & Play is een wekelijks terugkerende leer-, speel-, ontdek- en ontmoetingsplek voor ouders/verzorgers én kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij laagdrempelig contact centraal staat. Ouders/verzorgers uit de wijk kunnen elkaar hier ontmoeten, elkaar versterken in hun netwerk, ervaringen uitwisselen en/of pedagogische tips van professionals ontvangen. De inzet van Meet & Play heeft als doel het emanciperen van ouders/verzorgers op weg naar krachtig ouderschap.
 

De kinderen kunnen spelen en wennen aan andere kinderen, aan een andere omgeving dan thuis en aan andere volwassenen om hen heen. Er wordt hierbij bewust gebruik gemaakt van structuren en dagritmes zoals die bij de kinder-/peuteropvang en school gebruikelijk zijn, zonder dat het Meet & Play schools aanvoelt. In een ontspannen sfeer wordt er bijvoorbeeld: in kring gezeten, een prentenboek voorgelezen, liedjes gezongen en fruit gegeten. Het heeft als voordeel dat kinderen en ouders bekend worden met de peuteropvang en school om de start of overstap te vergemakkelijken. Tegelijkertijd ontmoeten ouders/verzorgers als verschillende professionals, zodat deze bekend zijn bij aanvang van de peuteropvang en/of school.

Een kansrijke start als hoogste doel!

Door extra taal, speelstimulans en gewenning van het jonge kind in een andere omgeving, met hun ouder/verzorger nabijheid, bevordert dit de doorstroom naar een peutervoorziening. De opgroei- en opvoedondersteuning die door professionals en ouders onderling wordt gegeven versterkt het ouderschap. Wij weten dat opvoeden een lastige opgave is, waar twijfel een niet te onderschatten gevoel is. Het laagdrempelig, wekelijks contact met professionals (zoals jeugdwerk en maatschappelijke voorzieningen uit de wijk zoals de bibliotheek en de GGD) vergroot het sociaal netwerk van de ouders/verzorgers. De ontwikkelingskansen van kinderen worden hierdoor vergroot wat ze een kansrijke start biedt waar zij de rest van hun leven profijt van hebben!