Mensen Zien Groeien

Mensen Zien Groeien is ons motto en tevens pedagogische opdracht!

In het leven van een kind zijn de ouders de meest betekenisvolle volwassenen. Zij kennen hun kind als geen ander en ondersteunen naar beste vermogen de ontwikkeling. Verzorging, opvoeding en ontspanning nemen het grootste deel van de tijd in beslag. Hierdoor krijgt het kind de kans om goed naar school te komen.

In het schoolleven van een kind is de stamgroepleider de meest betekenisvolle volwassene. Het kent het kind als geen ander en biedt ondersteuning bij het leren van specifieke (basis)vaardigheden en het leren leven met elkaar in de stamgroep. De cognitieve ontwikkeling en het sociaal-emotioneel leren van kinderen staan binnen school centraal, waarbij de pedagogiek en de didactiek elkaar maximaal versterken. Kinderen zijn betrokken en ervaren een positief welbevinden.

Zowel ouders als de stamgroepleider zijn in staat het kind te begeleiden en ondersteunen op de weg naar volwassenheid. Wij gunnen ieder kind een goede kijk op zichzelf, het vermogen om richting te geven aan zijn/haar eigen leven, het ware potentieel te ontdekken, deze te verzilveren en gelukkig te zijn. Het is daarom voorwaardelijk dat er een goede samenwerking is tussen kind-ouder-stamgroepleider.

Ieder mens groeit door met elkaar in dialoog te zijn en te blijven!