Advies GG&GD vervolgstap 1

Beste ouders en/of verzorgers

De GG&GD heeft de vervolgstap met ons gedeeld naar aanleiding van de aangeleverde informatie over 5 kinderen en hun gezin. Van de 5 kinderen zijn er 3 geselecteerd voor een vervolgonderzoek. 

De GG&Gd neemt contact met deze ouders op om een afspraak te maken voor bezoek aan de zogenaamde " teststraat". 

Als de test is afgenomen duurt het nog maximaal 2 dagen voordat de resultaten bekend zijn. 

Op basis van de resultaten wordt de volgende stap gezet. 

De kinderen die getest worden blijven thuis tot de uitslag bekend is. Het is erg fijn om te ervaren dat iedereen betrokken is. Vragen per mail worden gesteld. Mensen helpen elkaar om rustig te blijven en af te wachten. Het gevoel "we doen dit samen" overheerst. 

We wensen de kinderen en gezinnen van de kinderen die nu getest gaan worden veel sterkte, want dat is best spannend. 

U allen hartelijk dank voor uw medeleven. We houden u op de hoogte. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan mail gerust. Met vriendelijke groet namens het team,  

Jopie de Bruin

Delen: