Advies van GG&GD gevraagd

Beste ouders en/of verzorgers,

Gisteren en vandaag is er een opvallende hoeveelheid kinderen verkouden geworden in stamgroep de Draken.
De richtlijnen vanuit de GG&GD zijn dat er bij drie kinderen of meer met plotselinge verkoudheidsklachten overleg moet zijn met de GG&GD.
Dat hebben we vandaag dan ook gedaan.
Op verzoek van deze organisatie en in overleg met de ouders hebben we van 5 gezinnen de gegevens doorgegeven.
De GG&GD bepaalt op basis van deze gegevens of de kinderen getest moeten worden.
De ouders van de kinderen die het betreft krijgen rechtstreeks van de GG&GD informatie.

Zodra we meer weten zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
Mochten u vragen of opmerkingen hebben, zich zorgen maken of gewoon iets kwijt willen dan mail gerust.

Met vriendelijke groet,
Jopie de Bruin

Delen: