Advies van GG&GD vervolgstap 3

Beste ouders en/of verzorgers,Vandaag is van het tweede gezin de uitslag binnen gekomen. Ook daar zijn geen sporen van Corona aangetroffen.

We hebben nog één uitslag te gaan, maar onze hoop lijkt uit te komen. De kinderen met verkoudheidsverschijnselen lijken ook echt alleen maar verkouden te zijn.Ondertussen is op vele plaatsen duidelijk geworden dat in de afgelopen week veel kinderen verkouden zijn geworden.

Daarom is er een versoepeling vanuit het RIVM m.b.t. het toelaten van kinderen met verkoudheidsklachten; 

*Kinderen van 0-6 jaar die alleen verkouden zijn en geen koorts hebben, waar bovendien in het gezin geen actuele ziekmelding is van Corona mogen naar school/KDO. 

* Kinderen met verkoudheidsklachten die een geschiedenis hebben van astma, allergie of hooikoorts mogen naar school als de ouders de klachten herkennen als reguliere klachten. 

*Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen door de ouders aangemeld worden om getest te worden. Als zij getest worden en er blijkt geen sprake van Corona te zijn dan kunnen de kinderen naar school.  

*Als de kinderen niet getest worden blijven zij thuis tot de klachten over zijn.

Mocht u vragen hebben over de nieuwe richtlijnen of twijfelen over het wel of niet naar school (mogen) sturen van uw kind, dan reageer gerust op deze mail of overleg even met de stamgroepleider van uw kind.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team

Jopie de Bruin

Delen: