Brief voor ouders over Coronavirus 4

De effecten van het aanscherpen van de adviezen voor de provincie Noord-Brabant zijn vandaag weer gedeeld met alle ouders en medewerkers van de school. Er zijn 6 personeelsleden afwezig en 66 kinderen. Het thuishouden van kinderen met lichte klachten voelt raar. Normaal gesproken zouden we kinderen naar school sturen en zou het personeel ook gaan werken. 
De adviezen van het RIVM worden echter niet voor niets gegeven en strikt opgevolgd. We hopen daarmee te bereiken dat het Coronavirus wordt ingedamd en dat de effecten beperkt blijven voor allen die betrokken zijn bij de Community School.
Samen gaan we en staan we voor de gezondheid van onze kinderen.
Uit preventief oogpunt gaan de driegesprekken tussen kind-ouder-stamgroepleider over de rapporten deze week niet door. We kijken of het volgende week wel haalbaar is.

Delen: