Thuisleren-bulletin voor ouders

Vandaag zijn we begonnen aan een periode van 3 weken thuisleren. Dat vraagt veel voorbereidngen. Stamgroepleiders zijn hier vanaf vorige week vrijdag drukdoende mee. Er is contact geweest met alle kinderen op 7 na. De stamgroepleider is beschikbaar om kinderen te begeleiden met het leren. Alle kinderen hebben materialen en apparatuur om thuis te kunnen werken.
Als ouders vragen hebben over gezondheid kunnen zij bellen met het nummer van de GG&GD 088-3686858. Als ouders vragen hebben over andere zaken kunnen zij contact opnemen met het advies- en meldpunt van Contour de Twern 013-5498646 of adviespunt@contourdetwern.nl

Delen: