Verslag van meedenk-avond 4-6-2018

‚Äč

Meedenk-avond

 

Op maandag 4 juni is de jaarlijkse meedenk-avond gehouden.

Zes ouders  hebben samen met de directie en een leerkracht gesproken over het afgelopen schooljaar.

Het is belangrijk om dit met elkaar te doen. We vinden het belangrijk de mening van ouders te horen.
We nemen tops en tips serieus. Alleen door er met elkaar over te praten en samen over oplossingen na te denken komen we vooruit.

 

De volgende toppers zijn op deze avond besproken;

 • de communicatie tussen ouders -leerkrachten-directie is uitstekend. Helpend hierbij is het feit dat het een kleine school is. Ook de app maakt de communicatie van school naar ouders makkelijk.
 • Ouders vinden het positief dat zij geraadpleegd worden bij belangrijke beslissingen zoals het kiezen voor een vast moment voor studie van het team, de vrijdagmiddag in plaats van losse studiedagen.
 • De kind-ouder-leerkracht gesprekken worden goed gevoerd.
 • De sfeer in de school is goed, ook in de klassen.
 • De aanpak om het pestprobleem in groep 7 aan te pakken was erg goed.
 • Kinderen (en juffen) zijn blij met de ruime lokalen en de inrichting; schone omgeving.
 • De uitstapjes, bijvoorbeeld stamgroep 3/4 naar het ROC, zijn positief en leuk. Zij hebben een positieve invloed op de sfeer inde groep.
 • De afloop van het probleem "buren" is top met een dik compliment voor juffrouw Jopie.
 • Top; de samenwerking met de bibliotheek is intensief en wordt steeds intensiever.
 • De naschoolse activiteiten met hetzelfde thema als het schoolthema worden als erg positief ervaren. De deelname van kinderen is groot.
 • Weekopeningen en weeksluitingen zijn leuk!
   

Al pratende over de tops kwamen er ook goede tips naar voren om het nog beter te laten lopen op school;

 • Ouders vinden het fijn als er snel aan de bel getrokken wordt als het niet lekker loopt met hun kind. Niet ieder wissewasje hoeft daarbij besproken te worden maar als problemen pas op de kind-ouder-leerkracht gesprekken besproken worden vinden ouders dat in veel gevallen te laat.
 • Ouders komen vanaf groep 5/6 niet meer automatisch naar school om hun kind te halen en te brengen. De persoonlijke app zou door ouders en leerkrachten gebruikt kunnen worden om met elkaar in contact te blijven.
 • Ouders willen graag weten welke leerstof in een bepaald blok aan de orde is, zodat zij met hun kinderen hierover het gesprek kunnen voeren. De groepsapp zou hiervoor gebruikt kunnen worden door de leerkracht.
 • De vulling van de groepsinformatie op de website is erg wisselend. Dit zou meer op elkaar afgestemd moeten worden zodat nieuwe ouders een beter beeld krijgen van de lijn van de school.
 • Als er een pestprotocol in werking is willen ouders ook op de hoogte blijven van het verloop tijdens de aanpak.
 • Het zou fijn zijn als er een onderzoek komt naar de meest geschikte dag voor de ouderkamer.
 • Kinderen zouden meer verantwoordelijkheid moeten leren nemen voor hun omgeving. Zij mogen best een taak krijgen in het schoon en opgeruimd houden van de klas, gang en speelplaats. In sommige klassen gebeurt dit al maar in sommige klassen nog helemaal niet.
 • De school is een gezonde school, dat zou moeten betekenen dat juffen ook een gezonde traktatie krijgen met een verjaardag of met juffendag.
 • Zoals er een "Cirkel van ondersteuning" is zou er ook een "Cirkel van communicatie" moeten komen zodat ouders en leerkrachten dezelfde informatie hebben over wat met wie, wanneer besproken moet worden.
 • Het item "met de directeur aan tafel" in de ouderkamer is een mooi moment om ieder kwartaal vooruit te blikken wat er in de school staat te gebeuren.
   

We hebben de plannen voor volgend schooljaar met elkaar gedeeld:

Een iets andere organisatie van grote stamgroepen, de ouder-kind-leerkracht gesprekken, de onderwijskundige speerpunten zoals het verder ontwikkelen van Jenaplan, Taal-, muziek- en ICT-onderwijs zijn toegelicht.

 

Het was fijn om op een open en constructieve manier te sparren over de school

Mocht u naar aanleiding van dit bericht ook uw mening willen laten horen dan loop gerust even binnen bij Jopie de Bruin.

Delen: