Mijn naam is Marleen en sinds 1 oktober ben ik leerplichtconsulent voor de gemeente Tilburg. Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc is één van de scholen waar ik als vaste leerplichtconsulent werkzaam ben. Ik heb met regelmaat contact met de intern begeleiders en directeur van de school zodat we de lijntjes kort kunnen houden.

Wat is de taak van de leerplichtconsulent?
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Dit doen we door toezicht te houden op en het naleven van de leerplichtwet. Totdat uw kind 17 is, bent u als ouder verantwoordelijke voor de schoolgang van uw kind.

Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op school verschijnt, heeft school de wettelijke verplichting dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Tilburg. Er kan dan een onderzoek worden gestart en vindt er een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) plaats. Afhankelijk van de reden en uw situatie kan dat leiden tot een officiële waarschuwing of het opmaken van een proces verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is kan dan uw kind ook verwezen worden naar Bureau Halt voor het uitvoeren van een leerstraf.

Maar omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen, bestaat er ook de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd voor een preventiegesprek. Daarnaast heb ik een adviserende rol voor de school maar zeker ook voor u als ouder(s)/verzorger(s).

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen via de mail: marleen.wonnink@tilburg.nl.