Jenaplan – Peter Peterson

JENAPLAN = PETER PETERSEN

Het is bijna negentig jaar geleden dat Peter Petersen zijn ideeën rondom onderwijzen en opvoeden op papier zet. In de Duitse stad Jena richt hij een school in volgens zijn opvattingen en brengt ze daar ook in praktijk.

Negentig jaar! Een dergelijke bejaardheid doet vermoeden dat die opvattingen hun houdbaarheidsdatum ruim overschreden zullen hebben. Niets is minder waar; zoals altijd wijst de tijd uit welke ideeën en opvattingen eeuwigheidswaarde bezitten. Die van Peter Petersen vallen overduidelijk in die categorie.

WAT IS JENAPLAN?

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Leraren zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zonder hun medewerking is de school tot weinig in staat.

 

 

Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Elke stamgroep heeft een groepsruimte, die samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte.

SAMEN UNIEK

Het belang van het individu, de eigenheid van ieder kind. Voor Petersen dé pijler waarop zijn opvoedingstheorie rustte. En zonder ermee in tegenspraak te zijn, het belang van de gemeenschap waarbinnen ieder mens leeft en werkt. Twee uitgangspunten die voor ons als jenaplanschool aanleiding geweest zijn als opdracht te kiezen: SAMEN UNIEK.

Film over de werkwijze binnen Jenaplan 

https://youtu.be/S36MlEIdts4
 

Delen: