Ouderkamer

De organisatie is in handen van Ien, Bahriye en Fatima.

De ouderkamer algemeen

Binnen het schoolgebouw is er een ruimte ingericht als ouderkamer. Daar vinden verschillende activiteiten plaats voor alle ouders van onze school, de peutergroepen en de kinderopvang. Iedere woensdagochtend is er vanaf 8:30u tot 8:45u de inloop en staat de koffie en thee voor u klaar. Tussen 8:45u tot 10:00u zijn er verschillende activiteiten georganiseerd en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De organisatie is in handen van Ien, Bahriye en Fatima. De laatste twee bieden tevens de mogelijkheid tot vertalen.
 

Thema bijeenkomsten

De themabijeenkomsten zijn bedoeld om informatie te geven over verschillende onderwerpen en vragen die spelen. Ze bieden tevens de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden hebben te maken met onderwijs, opvoeding, gezondheid en wonen in de wijk. Hierbij worden regelmatig mensen uitgenodigd zoals een stamgroepleider, de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige van de GGD of een medewerker van bibliotheek. 

Groepsinstructies

Dit zijn bijeenkomsten voor ouders van de Kinderopvang Humankind, ouders van peuters & kleuters (Jenaplan Junior), ouders van Meet & Play en ouders van kinderen uit groep 3 waarbij ouders in de ouderkamer spelmatererialen in ontvangst nemen om thuis samen met het kind te gebruiken. Deze speel-/leer-/leesmaterialen sluiten aan bij de thema’s uit de peuter- en kleutergroepen en het onderwijs in groep 3. 

Ook stamgroepleiders zullen met enige regelmaat in de ouderkamer uitleg geven over het onderwijs in de klas en de ondersteunende rol die ouders hierbij kunnen bieden. Voor ouders van kinderen in de stamgroep 7/8 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over het voortgezet onderwijs, over hoe het is georganiseerd en welke scholen er allemaal zijn.

Met de directeur aan tafel

Regelmatig zijn ouders welkom voor een informeel gesprek met de directeur. We noemen dat ‘met de directeur aan tafel’ waarbij we met elkaar praten de ontwikkelingen op school. Ouders zijn een belangrijke partner.

Overleg met ouders

In de ouderkamer zijn verder door het jaar heen op woensdagochtend vergaderingen met ouders zoals met de klassenouders en/of ouderraad. Hierbij worden onder andere activiteiten besproken die door het jaar heen samen met ouders worden georganiseerd op school, zoals feesten, het afscheid van groep 8 en de sponsorloop.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.