Ouderkamer

Ouderkamer

Op onze school is een gezellige ruimte ingericht als ouderkamer.
Er vinden verschillende activiteiten plaats voor alle ouders van de school, de peutergroepen en de kinderopvang.
Iedere woensdagochtend is er van 8:30u tot 8:45u inloop met koffie en thee.
Van 8:45 tot 10:00u zijn er verschillende activiteiten voor ouders. In de ouderkamer zijn Bahriye, Fatima en Ien iedere woensdag aanwezig om de ouders te ontvangen.
 

Thema bijeenkomsten

De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders van de school waarbij informatie wordt gegeven en we ervaringen uitwisselen over onderwerpen die te maken hebben met onderwijs, opvoeding, gezondheid en wonen in de wijk. Hierbij worden regelmatig mensen uitgenodigd zoals schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, medewerker van bibliotheek etc. 
 

Groepsinstructies

Dit zijn bijeenkomsten voor ouders van de Kinderopvang Humankind, peuters en kleuters, Meet & Play en kinderen van groep 3 waarbij ouders in de ouderkamer spelmatererialen in ontvangst nemen om thuis samen met het kind te gebruiken. Deze speel/leer/ lees materialen sluiten goed aan bij de thema's uit de peuter en kleutergroepen en het onderwijs uit groep 3. 
Ook leerkrachten zullen met enige regelmaat in de ouderkamer uitleg geven over het onderwijs in de klas en de ondersteunende rol die ouders hierbij kunnen bieden zoals bijvoorbeeld tijdens de informatiebijeenkomst over het voortgezet onderwijs voor ouders van 7/8.
 

Directeur aan tafel

Regelmatig zijn ouders welkom voor een informeel gesprek met de directeur. We noemen dat met de directeur aan tafel waarbij we met elkaar praten de ontwikkelingen op school.
 

Overleg met ouders

In de ouderkamer zijn verder door het jaar heen op woensdagochtend vergaderingen met ouders zoals het klassenouder / ouderraad overleg. Hierbij worden o.a. de activiteiten besproken die door het jaar heen samen met ouders worden georganiseerd op school.
 

Moeders kunnen de Ouderkamer niet missen: