Ouderraad / klassenouders

WAT IS EEN OUDERRAAD?

Naast een medezeggenschapsraad is er ook een ouderraad verbonden aan onze school. De ouderraad bestaat uit zeven enthousiaste ouders en is er voor alle kinderen van onze school.

De ouderraad is een actieve groep mensen die zich het hele jaar inzetten om naast het ‘naar school gaan’ de kinderen leuke activiteiten te bieden.

WAT DOET ONZE OUDERRAAD?

De ouderraad levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school. Ze proberen de belangstelling en betrokkenheid van de ouders te stimuleren. Ze organiseren leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma.

De activiteiten waarbij de ouderraad actief betrokken is, zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval  en de Avondvierdaagse.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij activiteiten van de school, zoals thema- en projectweken en sponsoracties. Tijdens deze activiteiten is de ouderraad ook vaak aanwezig om ouders te voorzien van koffie en thee.

Ouderraad (OR)
Namens de ouder:
Aart Stolte (vader Sjeng )
Femke Meijeren ( moeder van Annabel en Emma)
Michel Verhoeven (vader van Mike en Damian)
Tessa Schouten ( moeder van Sophie)
​Femke van Rees ( moeder van Lotte)

Namens het team:
Micky Aarnout

De vergaderdata vindt u in de kalender.
 

Ouderbijdrage

 
Iedere ouder betaalt een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden extra activiteiten betaald. Het hele bedrag wordt besteed aan de kinderen. Eenmaal per jaar verstrekt de penningmeester van de ouderraad een verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage.
 
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 27,- per jaar per kind.
 
U kunt uw ouderbijdrage contant betalen op school bij juffrouw Tonny of overmaken op
Rabobankrekening NL98 RABO 0162 4866 77 ten name van: Stichting Xpect Primair inzake Jeanne d’Arc, onder vermelding van OR en de naam van uw kind(eren).
 

Delen: