Ouderraad / klassenouders

OUDERRAAD EN STAMGROEPOUDERS.
 

WAT IS EEN OUDERRAAD?

Naast een medezeggenschapsraad is er ook een ouderraad verbonden aan onze school. De ouderraad bestaat uit vijf enthousiaste ouders en is er voor alle kinderen en ouders van onze school.

De ouderraad is een actieve groep mensen die zich het hele jaar inzetten om naast het ‘naar school gaan’ de kinderen leuke activiteiten te bieden.

WAT DOET ONZE OUDERRAAD?

De ouderraad levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school. Ze stimuleren  de belangstelling en betrokkenheid van de ouders. Ze organiseren leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma.
De activiteiten waarbij de ouderraad actief betrokken is, zijn o.a. het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval  en de avondvierdaagse.
Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij activiteiten van de school, zoals thema- en projectweken en sponsoracties. Tijdens deze activiteiten is de ouderraad ook vaak aanwezig om ouders te voorzien van koffie en thee.

Ouderraad (OR)
Namens de ouder:
Aart Stolte (vader Sjeng )
Femke Meijeren ( moeder van Annabel en Emma)
Michel Verhoeven (vader van Mike en Damian)
Tessa Schouten ( moeder van Sophie)
​Femke van Rees ( moeder van Lotte)    

Namens het team:
Micky Aarnout

De vergaderdata vindt u in de kalender.

WAT IS EEN STAMGROEPOUDER?

Een stamgroepouder is verbonden aan de stamgroep van zijn/haar kind. De stamgroepouder helpt de stamgroepleider om praktische zaken te organiseren zoals, hulpouders vragen voor bijvoorbeeld lezen, boodschappen doen, specifieke materialen voor de klas  maken, ouders om te rijden bij uitstapjes regelen etc. 

Dit schooljaar willen we dat gaan uitproberen. 

Het idee is dat ouders van de Ouderraad meer de schoolactiviteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje mee organiseren. De styamgroepoudersmhelpen dan mee met het organiseren van een uitstapje naar een museum, herfstwandeling, bezoekje van de groep aan winkelcentrum of station in het kader van een stamgroepthema enzovoort.