Ouderraad / stamgroepouders

Naast de medezeggenschapsraad (MR) is er ook een ouderraad (OR) verbonden aan iedere school.

Wat is de ouderraad?

Naast de medezeggenschapsraad (MR) is er ook een ouderraad (OR) op onze school. De OR bestaat uit enthousiaste ouders en een stamgroepleider. De OR is een actieve groep mensen die zich het gehele schooljaar wil inzetten om te ondersteunen bij de organisatie en de uitvoering van activiteiten voor de kinderen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.

De OR leden organiseren en steken de handen uit de mouwen bij de uitvoering van leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma. De activiteiten waarbij de OR actief betrokken is, zijn onder andere: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, de avondvierdaagse en het afscheid van de achtste groepers. Daarnaast ondersteunt de OR bij activiteiten van de school, zoals thema- en projectweken en sponsoracties.

Wie is de ouderraad?

De volgende personen hebben zitting in de OR van onze school.

Namens de ouders:
Femke Meijeren (moeder van Annabel, Emma en Julia)
Tessa Schouten (moeder van Sophie)
Tania Ligt (moeder Ricardo en Mitchel)
Chantal de Rover (moeder Benthe)

Namens het team:
Tessa van den Berg (stamgroepleider peuter-kleutergroep) Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar, altijd op woensdagochtend. Bent u geïnteresseerd in de OR? U mag altijd een vergadering bijwonen.

De vergaderdata vindt u in de schoolkalender.

Wat doet een stamgroepouder?

De stamgroepouder helpt de stamgroepleider om praktische zaken te organiseren zoals bijvoorbeeld: hulpouders vragen voor het lezen of stamgroepactiviteiten (rijden bij uitstapjes), boodschappen doen en specifieke materialen voor de klas maken.

De stamgroepouder spreekt af met de stamgroepleider van de groep die zij helpt. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Soms zijn er ook extra handen nodig bij het versieren van de school of het begeleiden bij activiteiten. De OR kan dan ook een beroep doen op de stamgroepouders om deze extra handen te regelen.

Stamgroepouders zijn van groot belang voor de school om de te organiseren activiteiten soepel te laten verlopen en om het werk te verdelen over meerdere mensen zodat niet één iemand alles alleen hoeft te doen. Samen zorgen we voor de school, samen zijn we een community.