Ouderraad / stamgroepouders

Wat is de ouderraad?

Naast de medezeggenschapsraad (MR) is er ook een ouderraad (OR) verbonden aan iedere school, zo ook aan de onze. De OR bestaat uit vijf enthousiaste ouders en is beschikbaar voor alle kinderen en ouders van onze school. De OR is een actieve groep mensen die zich het gehele schooljaar wil inzetten om te ondersteunen bij de organisatie en de uitvoering van activiteiten voor de kinderen.

 

Wat doet de ouderraad?

De OR levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school, door te participeren tijdens activiteiten en feestelijke momenten op school. Zij stimuleren de belangstelling en de betrokkenheid van andere ouders. Ze organiseren en steken de handen uit de mouwen bij de uitvoering van leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma. De activiteiten waarbij de OR actief betrokken is, zijn onder andere: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, de avondvierdaagse en het afscheid van de achtste groepers. Daarnaast ondersteunt de OR bij activiteiten van de school, zoals thema- en projectweken en sponsoracties. Tijdens deze activiteiten is de OR ook vaak aanwezig om andere ouders te voorzien van koffie of thee.

 

Wie is de ouderraad?

De volgende personen hebben zitting in de OR van onze school.

Namens de ouders:
Aart Stolte (vader Sjeng )
Femke Meijeren (moeder van Annabel & Emma)
Michel Verhoeven (vader van Mike & Damian)
Tessa Schouten (moeder van Sophie)
Femke van Rees (moeder van Lotte)

Namens het team:
Micky Aarnout (stamgroepleider 4/5 & 5/6)

De vergaderdata vindt u in de schoolkalender.

 

Wat is een stamgroepouder?

Een stamgroepouder is verbonden aan de stamgroep van zijn/haar kind. De stamgroepouder helpt de stamgroepleider om praktische zaken te organiseren zoals bijvoorbeeld: hulpouders vragen voor het lezen of stamgroepactiviteiten (rijden bij uitstapjes), boodschappen doen en specifieke materialen voor de klas maken.

Dit schooljaar willen we gaan uitproberen of ouders geïnteresseerd zijn om stamgroepouder te zijn, om zo de stamgroepleider te ondersteunen in de communicatie naar de andere ouders. Het verschil met ouders van de OR is dat de OR meer de grote schoolactiviteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje mee organiseren, en dat de stamgroepouder helpen met het organiseren van stamgroepactiviteiten zoals: een uitstapje naar het museum, een herfstwandeling, een bezoek van de stamgroep aan het winkelcentrum of het station in het kader van het schoolthema.