Over ons

Het motto en pedagogische opdracht van onze school is Mensen Zien Groeien
In het leven van een kind zijn de ouders de meest betekenisvolle volwassenen. Zij kennen hun kind als geen ander en ondersteunen naar beste vermogen de ontwikkeling. In het schoolleven van een kind is de stamgroepleider de meest betekenisvolle volwassene. Zij kent het kind als geen ander en kan het ondersteunen bij het leren van specifieke vaardigheden. Zowel ouders als de stamgroepleider zijn in staat het kind te begeleiden op de weg naar volwassenheid. Wij gunnen het kind een goede kijk op zichzelf, het vermogen om richting te geven aan zijn eigen leven, zijn potentieel te ontdekken, te verzilveren en gelukkig te zijn. Een goede samenwerking tussen kind-ouder-stamgroepleider is daarbij voorwaardelijk. Ieder mens groeit door met elkaar in dialoog te zijn en te blijven.