Overblijven

Informatie betreft TSO
 
De kosten voor het overblijven (TSO) worden per jaar berekend.
Aan het begin van het schooljaar sluit u hiervoor een abonnement af.
 
De overblijfkosten voor schooljaar 2019-2020 zijn

€120,- per kind als uw kind alle dagen overblijft,

  • € 60,- per half jaar
  • € 30,- per kwartaal

€ 80,- per kind als uw kind 2 x per week overblijft,

  • € 40,- per half jaar
  • € 20,- per kwartaal

€ 40,- per kind als uw kind 1 x per week overblijft,

  • € 20,- per half jaar
  • € 10,- per kwartaal

Als uw kind incidenteel overblijft is het mogelijk om een strippenkaart te kopen voor €11,-, hiervoor kan uw kind 10 x overblijven.

De overblijfkosten dienen vooraf betaald te worden 

Betaalt u per jaar, graag voor 1 oktober betalen
Betaalt u per half jaar, graag voor 1 oktober en 1 maart betalen
Betaalt u per kwartaal, graag voor 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni betalen

Hiervan worden overblijfhulpen betaald, materialen om hygiënisch te kunnen eten, cadeautjes voor de jarige en speel materiaal gekocht. 
 
U kunt contante betalen bij Juffrouw Tonny. Zij is van maandag t/m donderdag op school aanwezig. 
U kunt het bedrag ook via bank/giro overmaken op rekening NL98 RABO 0162 4866 77 t.n.v. Stichting Xpect Primair inz. Jeanne d’Arc, onder vermelding van TSO en de naam van uw kind(eren) 

Delen: