Overblijven

Informatie betreft Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag is er tijdens de middagpauze (van 12.00u tot 13.00u) tussenschoolse opvang (TSO), of wel het overblijven. U kunt er als ouder voor kiezen om uw kind te laten overblijven op school, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Het overblijven wordt verzorgd door ouders van (oud-)kinderen van de school en naast dat zij (minimaal) betaald worden, worden er kosten gemaakt voor: materialen om hygiënisch te kunnen eten, een cadeautje voor een kind dat jarig is en er wordt speelmateriaal van gekocht.

De kosten voor het overblijven (TSO) worden ieder schooljaar opnieuw berekend.
Aan het begin van het schooljaar sluit u hiervoor een abonnement af.
 
De overblijfkosten voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

€120,- per kind als uw kind alle dagen overblijft, te betalen* in de termijnen:
  • € 60,- per half jaar
  • € 30,- per kwartaal
€ 80,- per kind als uw kind 2 x per week overblijft, te betalen* in de termijnen:
  • € 40,- per half jaar
  • € 20,- per kwartaal
€ 40,- per kind als uw kind 1 x per week overblijft, te betalen* in de termijnen:
  • € 20,- per half jaar
  • € 10,- per kwartaal
Wanneer u uw kind incidenteel wil laten overblijven, dan is het mogelijk om een strippenkaart te kopen* voor €11,-. Hiervoor kan uw kind 10 x overblijven.

*De overblijfkosten dienen vooraf betaald te worden:  
Betaalt u per jaar, graag voor 1 oktober betalen.
Betaalt u per half jaar, graag voor 1 oktober en 1 maart betalen.
Betaalt u per kwartaal, graag voor 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni betalen

U kunt contant betalen bij Tonny (administratie). Zij is maandag t/m donderdag 's ochtends op school aanwezig. 
U kunt het bedrag ook via bank/giro overmaken op rekeningnummer: NL98 RABO 0162 4866 77 t.n.v. Stichting Xpect Primair inz. Jeanne d’Arc, onder vermelding van TSO en de naam van uw kind(eren).