Overblijven

Informatie betreft TSO

Op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag is er een middagpauze van 12.00-13.00 uur. Kinderen kunnen er voor kiezen over te blijven op school. Het overblijven wordt verzorgd door ouders van de school.

De kosten voor het overblijven (TSO) worden per jaar berekend. Hiervan worden overblijfhulpen betaald, materialen om hygiënisch te kunnen eten, cadeautjes voor de jarige en speelmateriaal gekocht. 
 
Aan het begin van het schooljaar sluit u hiervoor een abonnement af.
 
De overblijfkosten voor schooljaar 2020-2021 zijn

€120,- per kind als uw kind alle dagen overblijft,

  • € 60,- per half jaar
  • € 30,- per kwartaal
€ 80,- per kind als uw kind 2 x per week overblijft,
  • € 40,- per half jaar
  • € 20,- per kwartaal
€ 40,- per kind als uw kind 1 x per week overblijft,
  • € 20,- per half jaar
  • € 10,- per kwartaal
Als uw kind incidenteel overblijft is het mogelijk om een strippenkaart te kopen voor €11,-, hiervoor kan uw kind 10 x overblijven.

De overblijfkosten dienen vooraf betaald te worden 

Betaalt u per jaar, graag voor 1 oktober betalen
Betaalt u per half jaar, graag voor 1 oktober en 1 maart betalen
Betaalt u per kwartaal, graag voor 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni betalen

U kunt contante betalen bij Juffrouw Tonny. Zij is van maandag t/m donderdag op school aanwezig. 
U kunt het bedrag ook via bank/giro overmaken op rekening NL98 RABO 0162 4866 77 t.n.v. Stichting Xpect Primair inz. Jeanne d’Arc, onder vermelding van TSO en de naam van uw kind(eren)