Partners

Dit zijn onze partners waarmee we samenwerken.

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg is projectleider van de ontwikkeling van de Community School (peuterkleutergroep). 

R-Newt kids

R-Newt kids is partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van de ondersteuningslijn voor ouders en kinderen van 0-14 jaar.

Xpect Primair

Xpect Primair neemt deel aan de ontwikkeling van de Community School middels de (jenaplan)basisscholen Jeanne d’Arc en Hubertus.

De openbare bibliotheek
Midden-Brabant

De openbare bibliotheek Midden Brabant ondersteunt het talige aanbod binnen de Community School met reguliere en specifieke diensten. 

Human kind

Een van de partners is Human kind. 
Zij verzorgen peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO)

GGD

Er zijn vele aspecten van gezondheid die belangrijk zijn om mee te nemen in de samenwerking. De GGD staat daarvoor garant.

Wij West

Broedplaats voor de wijk. Een samenwerking waarbij we samen met de bewoners in de wijk kijken wat nodig is en wat mooi zou zijn om te ontwikkelen.