Raad van kinderen

Vraag het de kinderen

Kinderen zijn wijs

Zij voelen de essentie van mensen en gebeurtenissen en hebben daar mooie inzichten bij.

Kinderen zijn creatief

Zij hebben een vrije manier van denken en komen met ideeën, suggesties en oplossingen die verrassend en goed zijn in hun eenvoud.

Kinderen zijn kritisch

Zij kunnen feilloos de vinger leggen op wat goed is en wat niet. Zij kunnen duiden wat moet gebeuren.
Het enige wat de volwassene hoeft te doen is goed te luisteren en de juiste vragen te stellen.

In het jenaplanonderwijs werken we daarom vanuit het principe “vraag het de kinderen”. Dat doen we dagelijks in de stamgroep en met regelmaat in het gesprek van de Raad van kinderen met de leiding van de school.
De stamgroepleider en de directeur vragen letterlijk raad aan de kinderen over veel verschillende onderwerpen. Kinderen halen in hun stamgroep op over welke onderwerpen zij willen spreken en wat zij in de school aan willen pakken. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun leef- en leeromgeving en bouwen mee aan een fijne schooltijd.