Educatief Partnerschap

Kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen de leeromgeving. Het kind heeft hierin een centrale plaats. Wij vinden een goed contact tussen ouders, kinderen en het team van groot belang. Goed onderwijs vraagt om wederzijdse betrokkenheid waarin wederzijdse verwachtingen besproken kunnen worden vanuit een respectvolle houding naar elkaar. Deze visie en de bijbehorende verwachtingen hebben we vastgelegd in het beleidsstuk Educatief partnerschap.

Delen: