Inspectierapport

Het verslag van de inspectie voor het onderwijs (5 juli 2016) en het positieve oordeel is hier te vinden.