Een schoolplan geeft ambities weer voor de komende vier schooljaren, en is hier te lezen: Schoolplan 2019-2023.

Onze ambitie is om het gekozen concept jenaplan een eigentijdse wending te geven. Alle principes vanuit jenaplan worden meegenomen en versterkt doordat we als school in verbinding willen staan met bewoners en organisaties in de wijk, in de buurt. Als gemeenschap willen we een omgeving voor kinderen creëren waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als school hebben wij daarom onszelf een opdracht geformuleerd die als toetssteen dient bij alles dat we doen: Mensen Zien Groeien!