In de wet ‘sociale veiligheid op school’ is opgenomen dat een school voor iedere leerling de sociaal veilige leeromgeving dient te waarborgen. Zie hier ons beleid sociale veiligheid.