,,Kom, aan de slag!”, riep Jopie de Bruin woensdagmiddag 24 maart direct na afloop van de bijeenkomst in de raadszaal terwijl ze in haar handen wreef… Lees verder (link).

Jopie werd samen met nog zeven andere maatschappelijk betrokken mensen uitgenodigd om in de raadzaal van de gemeente Tilburg een eerste eikenbladspeldje in ontvangst te nemen! Met de uitreiking van deze zogenaamde ‘Vertrouwenspin’ hebben wethouder Esmah Lahlah en Ralf Embrechts (directeur MOM) officieel de ‘Beweging van Vertrouwen’ (link) gelanceerd. Het speldje, in de vorm van een eikenblad, is het symbool van dit initiatief dat zich als een olievlek over de gemeente moet gaan verspreiden. Jopie ontving dit speldje voor al haar werk voor de school, de Community School-beweging en het verbinden van mensen en organisaties in de wijk Tilburg West. Als team zijn we uiteraard enorm trots op haar.

Een dag later lag er een envelop in de brievenbus van Ronald. Verbaasd, verrast en vereerd zag hij dat er bij de brief in de envelop twee Vertrouwenspinnen zaten. Eén voor hem zelf en een andere pin om weg te geven aan iemand waarvan hij vond/vindt dat deze persoon de Vertrouwenspin verdient. Met trots zal ook hij deze pin dragen en het vertrouwen verder brengen om het verschil te kunnen blijven maken.

Zowel Jopie als Ronald zijn blij om vanuit hun visie het werk binnen onze fijne school te doen. Zij geloven dat de ontwikkelingen van de Community School-beweging bijdragen aan wat ieder kind, hun ouders en alle professionals ten diepste gegund zou moeten worden: Vanuit vertrouwen beschikbaar zijn, mensen verbinden en doen wat nodig is om ieder mens te zien groeien! Een gemeenschap bouwen we samen met de kinderen, hun ouders en de professionals in de buurt. Dat dit ‘samen’ wordt verbreed, versterkt en verdiept door de Beweging van Vertrouwen is natuurlijk fantastisch.

Ook Jopie mocht een tweede pin in ontvangst nemen om door te geven. Ronald hoefde niet lang na te denken, later meer hierover. Jopie daarentegen wel. Want één pin doorgeven aan belangrijke groep van mensen binnen de school is lastig en vraagt om een bewuste keuze!? Die groep zijn onze ouders! Jopie staat voor hen, omdat ouders een ontzettend belangrijke sleutel tot succes zijn in de ontwikkeling van hun kind. Iedere bemoedigende ouder zorgt vanuit vertrouwen voor een enorme steun voor hun kind, waarmee het kind het geloof in eigen kunnen verstevigt. Dat maakt dat we actieve ouders in de school, het educatief partnerschap, zo belangrijk vinden. En ook de kritische ouder is meer dan welkom omdat we daarmee als school en als gemeenschap de mogelijkheid krijgen om te groeien.

De keuze van Jopie is uiteindelijk gevallen op Maisaa Alrawi, de moeder van Julia uit de stamgroep 7-8. Dit omdat zij naast het bovenstaande altijd positiviteit uitstraalt, constructief meedenkt, een vraagbaak is voor andere ouders en een stille kracht is op verschillende fronten: er zijn tijdens het overblijven, meewerkend aan Taal = Gezond, het wij(k)ontbijt faciliteert zij mede, maar zij is ook voor ouders beschikbaar om te tolken. Maisaa is daarmee voor ons een inspiratie voor hoe wij graag ouders in de school zien bewegen.

Ronald maakte de keuze om zijn tweede Vertrouwenspin te geven aan Mektouba el Bannouhi, onze collega van R-Newt Kids. Zoals geschreven hoefde hij daar niet lang over na te denken. Dit omdat Mektouba fantastisch en belangrijk werk doet voor de jonge kinderen en hun ouders in de wijk. Zij creëert en voorleeft het gemeenschapsdenken en -doen. Mektouba is een verbinder. Zo is zij onder andere Meet & Play  gestart om ouders de mogelijkheid te bieden om ‘met het kind op schoot’ andere ouders te ontmoeten. Wat het oplevert is vertrouwen, door de gesprekken over hun kinderen en het opvoeden. Ook heeft Mektouba een belangrijke rol gespeeld in onze peuter-kleuter-groep.

En zo groeit de Beweging van Vertrouwen ook binnen de Community School-beweging! Wij zijn Ralf Embrechts en Esmah Lahlah dankbaar voor het initiëren van de beweging en het zichtbaar maken van ons werk. Op naar een inclusief Tilburg.